Pro všechny milovníky čísel, počítání a her!

Představujeme vám nejnovější početní hru s čísly. Má všechno to, co jste postrádali při hraní jiných her – jistě jste měli stejný pocit jako my, že musí existovat něco rychlejšího, něco víc strategického, kombinačního, více logického, zábavnějšího, prostě něco lepšího. A ano, měli jste pravdu. Je tu ABAKU - nejlepší početní hra ve vesmíru!


Web Multiplayer Abaku Box Školní liga Windows Store Apple Store
DOWNLOAD partiář

game rules

Abaku je početní hra pro 2 až 4 hráče. Hru může hrát každý, kdo ví, že 1+1=2.

Pomocí vylosovaných číslic a číslic ležících na ploše se vytváří početní operace. Povolené je sčítání, násobení, odečítání, dělení, druhé a třetí mocniny a odmocniny celých čísel. Vítěz musí prokázat dobrou kombinaci, logiku, strategii, paměť a také trochu štěstí. Již po několika partiích této hry prokazatelně rychle narůstají počtářské schopnosti - Abaku je díky tomu velmi účinným nástrojem pro výuku matematiky.
Početní operace se tvoří přiložením (horizontálně nebo vertikálně) jednoho nebo více kamenů ze zásobníku ke kamenům na hrací ploše - nová početní operace musí zahrnovat jeden čí více kamenů již ležících na hrací ploše nebo musí s jedním nebo více kameny ležícími na ploše sousedit. Početní operace je čitelná pouze shora dolů nebo zleva doprava.

Popis

1. Zahajující hráč zkombinuje dva a více svých kamenů do početní operace a umístí je na hrací plochu ve vodorovné či svislé linii tak, aby jeden z kamenů ležel na středovém poli. Diagonálně (šikmo) položená početní operace není dovolena.

2. Tah hráče končí vypršením časového limitu, odesláním tahu, odesláním prázdného tahu nebo výměnou kamenů. Po ukončení tahu hráče se připíší body a doplní kameny ze sáčku.

3. Hráč musí umístěním svých kamenů bezprostředně navázat na kameny již položené. Všechny kameny umístěné v tahu musí být položeny v jedné řadě vodorovně nebo svisle a musí být vyjádřením jediné početní operace. Kameny přikládané k ležícím kamenům musí být položeny tak, aby každé vzniklé sousedství tvořilo či bylo součástí nové početní operace.

4. I když kameny v konkrétních tazích znamenají konkrétní početní operace, při každém novém tahu jsou vnímány pouze jako shluk hracích kamenů, které lze dále libovolně kombinovat a zahrnovat do dalších početních operací. Početní operace musí být čitelné shora dolů nebo zleva doprava.

5. Početní operace vznikají:

- Přidáním jednoho až pěti kamenů ke kamenům na ploše. (Tah 2,3,4,5,6.)
- Přiložením početní operace křížem ke kamenům na ploše. Nová početní operace musí zahrnovat jeden či více kamenů ležících na ploše nebo musí s jedním nebo více kameny ležícími na ploše sousedit. (Tah 3,4,6.)
- Přiložením početní operace paralelně ke kamenům na ploše. (Tah 5,6.)

6. Hráč, který je na tahu, má tři možnosti: umístit kameny na hrací plán; kameny vyměnit; vynechat tah. Hráč má v jednom tahu právo jen na jednu z těchto možností.

Příklady početních operací a počítaní bodů

#Nově přikládané kameny jsou označeny světlejší barvou

#Nově vzniklé početní operace jsou ohraničeny bíle

# # # # # #

7. Nula: Nulou nesmí začínat zápis žádné nové početní operace. Samostatně se nesmí přičítat, odečítat, násobit ani dělit. Nula nesmí být konečný výsledek početní operace. Je-li nula součástí přikládané početní operace, nemusí jejím případným sousedstvím s některými z ležících kamenů vzniknout nová početní operace. Z takového sousedství pak nevzniká ani bodový zisk. (Tah 5.)

Ukončení hry

1. V hracím sáčku není žádný kámen a jeden z hráčů použije svůj poslední kámen.
2. Hráč třikrát za sebou odešle prázdný tah (za prázdný tah je považováno i překročení časového limitu na tah).
a) Pokud v sáčku ještě zbývají žetony, prohrává kontumačně, což znamená, že už nemá nárok na výhru.
b) Pokud je sáček prázdný, ukončí takto hru regulérně. Pokud je počet hráčů větší než dva, pak čeká na to, až ostatní hráči hru ukončí. V tomto případě má nárok na výhru, pokud bude mít na konci větší počet bodů než ostatní.
Bodování

1. Číslice zobrazené na kamenech jsou vyjádřením jejich bodové hodnoty.
2. Bodový zisk v daném tahu přinášejí kameny, z nichž se nové početní operace skládají. Kameny společné nově vzniklým početním operacím přinášejí zisk za každou početní operaci, v níž jsou obsaženy. ALE: Body za různé početní operace složené ze stejných čísel budou započítány pouze jednou (např.: druhá mocnina 9 = 81, 9-8=1).
3. Bonus:
- Platí pouze v tom tahu, ve kterém je bonusové pole využito.
- Číselný bonus znásobí (dvakrát nebo třikrát) bodovou hodnotu na něj položeného kamene.
- Operační bonus znásobí (dvakrát nebo třikrát) bodovou hodnotu celé početní operace, je-li jeden z kamenů v ní použitých položen na bonusové pole.
4. Hráči, jenž hru zavřel, přináleží bodový zisk. Bude mu přičtena bodová hodnota všech kamenů, které zbudou soupeřům po zavření hry. Těm naopak bude bodová hodnota kamenů, které jim zůstaly, odečtena z jejich konečného bodového zisku.
5. Vítězem se stává hráč, který má po ukončení hry nejvyšší počet bodů.

7 reasons why abaku game
„Viralita“ hry

Hra vyplnila bílé místo na trhu početních her, je první opravdu zábavnou hrou, kterou si rádi zahrají i ti, kdo počty jinak nemají v lásce (zatím).
Mezi přednosti hry patří fakt, že její novost - pravidla a systém hry - jsou zasazeny do všeobecně známého rámce jiných her (losování kamenů, hrací deska, atd.), což přispívá k lepší adaptabilitě.

srozumitelnost

Abaku lze hrát po celém světě bez nutnosti přizpůsobovat pravidla hry prostředí. Jedna forma - jedny pravidla - jeden svět = protože čísla chápeme všichni stejně.

školství

Abaku velmi rychle zlepšuje schopnosti hráče dosáhnout v dalších hrách většího úspěchu. V tomto případě jde o zlepšení počtářských a kombinačně-logických schopností, jejichž odraz hráč nachází ve skutečném světě (např.: schopnost z hlavy něco rychle spočítat). Tento účinek hry byl prokázán a díky němu má hra podporu JČMF a PFUK Praha ve formě osvědčení potvrzující, že se jedná o vynikající pomůcku pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi.

komplexita

Abaku je ve své jednoduchosti komplexním útvarem, svou podstatou přirozeně zapadající do běžného chápání zákonitostí našeho světa. Strohost zákonů čísel, která by mohla neinformované vést k závěru, že hra musí tím pádem být nudná, je vyloučena jemným prvkem náhody daným náhodným výběrem čísel a stále se měnicím „bitevním polem“, které tak generuje stále nové možnosti pro kombinaci, logiku a strategii v nastavitelném časovém limitu.

Motivace

Hráč je odměňován tím, že jsou mu připočteny body za všechny nově vzniklé početní operace v jeho tahu, to znamená za ty, o kterých hráč ví, že je udělal, ale i za ty, které hráč možná ani neměl v úmyslu.

PŘÍKLAD

Ke struktuře (72981) ležící na ploše

#(72+9=81,72:9=8,7-2=9,9-8=1)

#

maje na mysli 1+99=100

hráč (mající čísla#v zásobníku) přiložil:

#

#

Software ovšem vidí a ukáže také další nově vzniklé početní operace:
729:81=9 a 98+1=99 a 81:9=9 a 1x9=9 a 19-9=10 a 9:9=1...


#

Tyto početní operace jsou hráči v průběhu hodnocení nejprve názorně ukázány a následně jsou mu za ně připočítány body. To je pro hráče představuje obrovskou motivaci a edukativní potenciál hry - hráč se učí nové variace početních operací v reálném čase, v průběhu hry, na reálných příkladech.

Poznámka: Ukázkový příklad není nereálný; početní operace jako je tato jsou běžně ve hře uplatňovány.

Propracovanost

Přirozené chování číslic bylo dostatečnou oporou pro navržení herní plochy s ideálním motivačním umístěním početních bonusů. Taktéž to dalo jistotu pro stanovení a hodnocení pravidel hry. Dvouleté zkoušení chování hry před jejím uvedením a její následné přijetí potvrdilo předpoklad, že kvalitu a hratelnost tohoto typu hry prakticky nepůjde překonat.

Pozice

Abaku je nejlepší početní hra vesmíru. Může se nám to nelíbit, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím lze dělat. Počítejte s tím.